1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Θεατρικού Σεναρίου


Η Θρυαλλίδα προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής Θεατρικού Σεναρίου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει την προαγωγή της θεατρικής τέχνης , αλλά και την ανεύρεση νέων , αξιόλογων θεατρικών κειμένων. Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι μέχρι και τις 31/1/2016. Ακολουθούν αναλυτικά οι όροι του Διαγωνισμού. Όροι 1.Δικαίωμα Συμμετοχής: Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν θεατρικοί συγγραφείς, επαγγελματίες ή μη, ανεξαρτήτως ηλικίας ,φύλου ,εκπαίδευσης , εθνικότητας ,με ένα (1) και μόνο έργο. Το Έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει παρουσιαστεί ξανά και με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια , να μην έχει εκδοθεί και να μην έχει βραβευθεί σε διαγωνισμό. Επιτρέπονται έργα τα οποία έχουν πάρε μέρος σε άλλους διαγωνισμούς δίχως να έχουν βραβευθεί με οποιοδήποτε έπαθλο , έπαινο κλπ. 2.Χαρακτηριστικά Έργου: Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος ,στην θεματολογία , στα πρόσωπα και στην σκηνογραφία του έργου. Το έργο θα πρέπει να είναι γραμμένο στα ελληνικά και να μην αποτελεί διασκευή ή προϊόν μετάφρασης. Το μέγεθος του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100 σελίδες (επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις των 5 σελίδων). 3. Τρόπος Συμμετοχής/Περιορισμοί: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους με απλό ταχυδρομείο μέχρι και τις 31/1/2016 στην διεύθυνση: «Προς Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Θρυαλλίδα, Λυκούδη 1 ,ΤΚ. 38221, Βόλος» . Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται μόνο η διεύθυνση παραλαβής και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Το κείμενο θα πρέπει να σταλεί σε 3 αντίτυπα, σελιδοποιημένα και αριθμημένα. Στο εξώφυλλο θα αναγράφεται μόνο ο τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο του συγγραφέα ή των συγγραφέων. Οποιαδήποτε αναφορά του αληθινού ονόματος του συγγραφέα εντός κειμένου αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής. Τα αντίτυπα αυτά παραμένουν στην κατοχή της Θρυαλλίδας και δεν επιστρέφονται ακόμα και σε περίπτωση ακύρωσης ή απόσυρσης συμμετοχής. Η γραμματοσειρά των κειμένων θα πρέπει να είναι Times New Roman μεγέθους 12 ,μαύρου χρώματος με διάστιχο 1,5. Οι σκηνογραφικές-σκηνοθετικές σημειώσεις θα πρέπει να είναι εντός παρενθέσεων και μεγέθους 11, σε πλάγια γραφή. Στους διαλόγους τα ονόματα-πρόσωπα θα πρέπει να είναι Κεφαλαία και έντονη γραφή (Bold) Μέσα στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν τα 3 αντίτυπα του έργου και σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι το έργο που υποβάλλει είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί επι σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα ή το σενάριο κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι το έργο του δεν έχει βραβευθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, συνιστά λόγο ακύρωσης της συμμετοχής . Για περιπτώσεις ομαδικών έργων τότε εντός του σφραγισμένου φακέλου θα πρέπει να υπάρχουν οι αιτήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των συγγραφέων με τα ψευδώνυμά τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν τις αιτήσεις στην ιστοσελίδα της Θρυαλλίδας www.thriallida.gr στην ειδική σελίδα του διαγωνισμού. Μέχρι και την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων απαγορεύεται από τους συμμετέχοντες η με οποιονδήποτε τρόπο δημόσια αναφορά της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό είτε μέσα από ΜΜΕ είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής Δικτύωσης. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Θρυαλλίδας τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων με τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο τους. Απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού είναι η αποστολή τουλάχιστον 10 συνολικά συμμετοχών. Η Θρυαλλίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης , αναβολής ή τροποποίησης του διαγωνισμού 4. Βραβεία: Θα υπάρξει μόνο ένα νικητήριο έργο το οποίο και σαν βράβευση θα παρουσιαστεί σε κεντρική θεατρική σκηνή του Βόλου από την Θρυαλλίδα. Η Θρυαλλίδα έχει το δικαίωμα εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο να απονείμει επιπλέον επαίνους και βραβεία ή να προβεί σε επιπλέον παρουσιάσεις ή εφ’ όσον κανένα έργο δεν πληροί τις προϋποθέσεις να μην απονείμει κανένα βραβείο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το έργο το οποίο θα παρουσιαστεί θα προκύψει έπειτα από κλήρωση. 5. Κριτική Επιτροπή: Η κριτική επιτροπή αποτελείται από : Σπύρος Μαβίδης (Ηθοποιός – Σκηνοθέτης) , Θανάσης Ζέρβας (Ηθοποιός) και Ελευθερία Σαββάκη (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θρυαλλίδας) Τα μέλη της επιτροπής θα βαθμολογούν τα κείμενα με ενιαίο τρόπο βαθμολογώντας από το 1 μέχρι το 20 και επι συγκεκριμένων τομέων όπως: πλοκή , γλωσσολογικά στοιχεία, μηνύματα του έργου , ενδιαφέρον χαρακτήρων , πρωτοτυπία θέματος , διάλογοι ,φινάλε κλπ. Η οποιαδήποτε επικοινωνία των συμμετεχόντων με τα μέλη της Επιτροπής ,σε σχέση με τον Διαγωνισμό , αποτελεί λόγο ακύρωσης. 6. Πνευματικά Δικαιώματα: Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων ανήκουν στους συγγραφείς τους και η Θρυαλλίδα δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα πλην της αποκλειστικής χρήσης (ανέβασμα παραστάσεων) των βραβευθέντων έργων για τον Νομό Μαγνησίας και για διάστημα 3 ετών. Σε περίπτωση ορισμού εισόδου στις παραστάσεις που θα δοθούν από την Θρυαλλίδα για τα βραβευμένα κείμενα, τα έσοδα που θα προκύψουν ,έπειτα από την κάλυψη των εξόδων παραγωγής ,θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ο συγγραφέας δεν θα έχει καμία απαίτηση επ’ αυτών. Σε περίπτωση έκδοσης του θεατρικού έργου από τον συγγραφέα οφείλει πάντα να αναφέρεται η βράβευσή του από τον Διαγωνισμό. 7. Αποδοχή όρων: Με την αποστολή της συμμετοχής ο συμμετέχων δηλώνει πως συμφωνεί πλήρως με τους όρους του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com