Σχετικά με την αποστολή Διηγημάτων

Στείλτε ένα πεζό κείμενο μέχρι 3000 λέξεις σε αρχείο doc ή docx. Ισοστοίχιση δίνει επιπλέον βαθμούς. Θα γίνει επιλογή από τα απεσταλθέντα κείμενα. Χρόνος απόκρισης: έως ένα μήνα από την ημερομηνία αποστολής. Email αποστολής: gerasimos2002@logotexnikisyntrofia.com Βάλτε θέμα στο email: Για δημοσίευση στην ιστοσελίδα "Λογοτεχνική Συντροφιά".

Σχετικά με την αποστολή Δοκιμίων

Στείλτε ένα δοκίμιο μέχρι 3000 λέξεις σε αρχείο doc ή docx.  Ισοστοίχιση δίνει επιπλέον βαθμούς. Θα γίνει επιλογή από τα απεσταλθέντα κείμενα. Χρόνος απόκρισης: έως ένα μήνα από την ημερομηνία αποστολής. Email αποστολής: gerasimos2002@logotexnikisyntrofia.com Βάλτε θέμα στο email: Για δημοσίευση στην ιστοσελίδα "Λογοτεχνική Συντροφιά".

Σχετικά με την αποστολή Θεατρικών έργων(αποσπάσματα ή μονόπρακτα)

Στείλτε ένα θεατρικό έργο (μονόπρακτο ή απόσπασμα) μέχρι 3000 λέξεις σε αρχείο doc ή docx. Ισοστοίχιση δίνει επιπλέον βαθμούς. Θα γίνει επιλογή από τα απεσταλθέντα κείμενα. Χρόνος απόκρισης: έως ένα μήνα από την ημερομηνία αποστολής. Email αποστολής: gerasimos2002@logotexnikisyntrofia.com Βάλτε θέμα στο email: Για δημοσίευση στην ιστοσελίδα "Λογοτεχνική Συντροφιά".

Σχετικά με την αποστολή Ποιημάτων

Στείλτε ένα έως δύο ποιήματα σε αρχείο doc ή docx.  Αριστερή στοίχιση δίνει επιπλέον βαθμούς. Θα γίνει επιλογή από τα απεσταλθέντα κείμενα. Χρόνος απόκρισης: έως ένα μήνα από την ημερομηνία αποστολής. Email αποστολής: gerasimos2002@logotexnikisyntrofia.com Βάλτε θέμα στο email: Για δημοσίευση στην ιστοσελίδα "Λογοτεχνική Συντροφιά".

FOLLOW ME

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • c-youtube

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com